Dầu bôi trơn máy nén khí an toàn thực phẩm các loại: ISO 100/150/32/46/68 – gốc nhóm 4 PAO

Anglomoil SFG Compressor Fluids được làm từ hydrocacbon tổng hợp (PAO) và các gói phụ gia đặc biệt và được liệt kê NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Chúng được khuyến nghị đặc biệt để sử dụng trong máy nén quay, nơi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên của thực phẩm với dầu trong khí xả

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn