Dầu bôi trơn bánh răng ổ trục an toàn thực phẩm các loại: ISO 220/100 – gốc white oil

Anglomoil WO Gear Oils được làm từ Dầu trắng Paraffinic và các gói phụ gia đặc biệt và được liệt kê NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn