Dầu bôi trơn dành cho bánh răng trong thực phẩm các loại: ISO 68/100/150/220/320/460/680 – gốc nhóm 4 PAO

Anglomoil SFG Gear Oils được làm từ hydrocacbon tổng hợp (PAO) và các gói phụ gia đặc biệt và được liệt kê NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. SFG Gear Oils được khuyên dùng cho các bộ bánh răng, ổ trục, hệ thống dầu tuần hoàn và các ứng dụng dây chuyền trong máy móc chế biến thực phẩm. Cấp độ nhớt nặng hơn cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho các đơn vị bánh răng sâu.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn