Dầu truyền nhiệt an toàn thực phẩm ISO 32 – gốc nhóm 4 PAO

Anglomoil SFG Heatrans 32 được làm từ hydrocacbon tổng hợp (PAO) và các gói phụ gia đặc biệt và được NFS H-1 liệt kê để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. SFG Heatrans 32 được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống trong máy móc chế biến thực phẩm, nơi chất lỏng có sự chấp thuận tiếp xúc thực phẩm ngẫu nhiên là cần thiết.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn