Dầu gốc dành cho thực phẩm, thuốc, sp chăm sóc cá nhân các loại: ISO 15/68 – gốc white oil

Dầu trắng là loại dầu khoáng tinh chế cao bao gồm các hydrocacbon no béo và alicyclic không phân cực. Chúng kỵ nước, về bản chất không màu, không vị, không mùi và không đổi màu theo thời gian. Dầu trắng ổn định về mặt hóa học và sinh học, không gây bệnh và không hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn