Dầu cho máy cần khí bôi trơn và sử dụng nén khí ISO15 – gốc white oil

Anglomoil WO Airline Oil được pha chế đặc biệt để sử dụng cho các công cụ khí nén trong ngành công nghiệp thực phẩm. Dầu Hàng không WO được làm từ Dầu trắng Paraffinic và các gói phụ gia đặc biệt và được liệt kê theo tiêu chuẩn NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn