Dầu bôi trơn chống rỉ và chống oxy hóa máy móc thực phẩm – gốc white oil

Anglomoil WO Hook Oil được làm từ Dầu trắng Paraffinic và các gói phụ gia đặc biệt và được liệt kê theo NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn