Dầu động cơ Roadmaster 600 CK-4 15W40

Roadmaster 600 đã được pha chế trong dầu gốc nhóm II và hóa chất tiên tiến để đáp ứng API CK-4 / SN / SM.
Roadmaster 600 đã được pha chế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của động cơ diesel tuân thủ EPA 2007 được trang bị các thiết bị sau xử lý như chất xúc tác oxy hóa diesel và bộ lọc hạt. Dầu nhớt này đáp ứng các thông số kỹ thuật quốc tế khắt khe nhất đối với dầu nhớt động cơ diesel và động cơ xăng.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn