Dầu truyền động Transmission EP SAE 75W90 cho hệ thống truyền động công suất lớn

Dầu truyền động Transmission EP SAE 75W90 bôi trơn các hệ thống truyền động công suất lớn. Với công thức phụ gia đặc biệt đạt tiêu chuẩn API MT-1, Transmission EP SAE 75W90 bảo vệ hoàn hảo các chi tiết dù là nhỏ nhất trong hệ thống truyền động của nhiều thiết bị khác nhau.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn