Dầu tổng hợp 100% chất lượng Auto Transmission Type MV – High Viscosity

Auto Type MV là dầu tổng hợp 100% chất lượng, đáp ứng vượt qua các yêu cầu của phương tiện và thông số kỹ thuật mới nhất, đem lại hiệu suất vượt trội, đồng thời phù hợp với yêu cầu ma sát truyền động của hầu hết các nhà sản xuất, giúp xe vận hành êm ái, sang số dễ dàng.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn